Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

SA/Bd 201/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-18

lub współposiadaczach., W dniu 16 lipca 1999 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa G., a Rejonowym Zarządem...
do ponownego rozpatrzenia., W uzasadnieniu skargi wskazano, że dnia 16.07.1999 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury zawarł z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, reprezentowanym...

I SA/Gl 840/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-03

. Następnie postanowieniem z dnia [...] roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a Wojewoda [...] decyzją...
autostrady. [...] roku zawieszono - na wniosek podatnika - postępowanie o wydanie pozwolenia do czasu opracowania drugiego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...