Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Gl 495/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-03

nie przekroczy 50 % poniesionych nakładów., Wobec powyższego strona skonstatowała, że generalnym ustawowym celem utworzenia Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
działa Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, utworzony jako fundusz celowy na podstawie art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...

III SA/Wa 2868/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Zawarcie ww. umowy możliwe było w oparciu o art. 411 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016...
na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach Umowy udostępnienia środków bank zobowiązał się do udzielenia...

I SA/Bk 565/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-02

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i słuszne przyjęcie, że ww. odszkodowania stanowią przychód opodatkowany a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w B...
i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor...

I SA/Łd 659/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-30

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotą 5.000 zł. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki...
, a także montaż instalacji fotowoltaicznej, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich...

I SA/Wr 193/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-23

tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Finansowanie przedsięwzięć z Funduszu odbywa się na zasadzie współfinansowania...
, Sędzia WSA Ireneusz Dukiel, Protokolant Anna Terlecka, po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2008 przy udziale --- sprawy ze skargi W. Ś. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...

I SA/Wr 192/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-23

tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Finansowanie przedsięwzięć z Funduszu odbywa się na zasadzie współfinansowania. Zgodnie...
WSA Ludmiła Jajkiewicz, Protokolant Anna Terlecka, po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2008 r. przy udziale --- sprawy ze skargi W. Ś. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...

I SA/Gd 726/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-08

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 28 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę. Postanowieniem...
z dnia 15 lutego 2012 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wszczął wobec L.N. postępowanie kontrolne w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania...

I SA/Go 275/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-06

z uwarunkowaniami przepisów ochrony środowiska (Natura 2000). Pozwolenie wydawał Urząd Wojewódzki i było opóźnione o pół roku. Mieliśmy trzy wstrzymania robót z racji...
przepisów o ochronie środowiska. To były tzw. ob-esy, w których można było wykonywać prace (od końca października do 15 marca), potem, były okresy ochronne. Z tej racji...

I SA/Gd 1179/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-14

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 8 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor...
przez podatnika odwołania Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] r. uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i orzekł, że należne zobowiązanie...

I SA/Sz 620/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-13

publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic...
Nadzieja Karczmarczyk Protokolant Karolina Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2005 r. sprawy ze skargi M. R.- S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...
1   Następne >   +2   5