Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Rz 605/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-06-27

, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji...
, ustanawianie zasad etyki i deontologii zawodowej lekarzy i dbałość o ich przestrzeganie, reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza oraz integrowanie środowiska lekarskiego...