Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

IV SA/Wa 887/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-26

. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opinii...
B. J. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...

III OZ 297/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-17

1315/21 o odrzuceniu skargi Stowarzyszenia [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia...
/Wa 1315/21, odrzucił skargę Stowarzyszenia [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2021 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych...

IV SA/Wa 550/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-14

w sprawie ze skargi A. R. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji...
550/15 odmówił zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. R. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2014 r...

IV SA/Wa 1863/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-02

ze skargi G. im. [...] w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 1016 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia...
. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 1016 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

IV SA/Wa 2549/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-07

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania zmierzającego do nałożenia...
odrzucił skargę kasacyjną M. G. i R. G. wniesioną od wyroku Sądu z 21 maja 2015 r. oddalającego ich skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 2186/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-26

ze skargi A. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2015 r. orzekającą o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektoria Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 2705/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-30

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niszczenie siedliska i osobników roślin objętych ochroną gatunkową...
[...], Stowarzyszenia [...] i Stowarzyszenia [...]w B. o dopuszczenie do udziału bez rozpoznania. Sprawa dotyczy skargi D. F. i M. F. na decyzję Generalnego Dyrektora...

II OZ 1086/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-12

w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w B. w likwidacji na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2012 r., nr [...] w przedmiocie...
., sygn. akt IV SA/Wa 2077/12 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w B. w likwidacji na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony...

I OZ 786/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-06

na postanowienie z 23 marca 2017 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] 2016 r., W uzasadnieniu...
zażalenia J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi J. L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony...

IV SA/Wa 736/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

. G. i R. G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2017 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego odmowy...
skargę M. G. i R. G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2017 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego odmowy...
1   Następne >   +2   4