Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol

II OSK 470/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie od postanowienia zawartego w punkcie I. wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 listopada 2012 roku, sygn. akt II SA/Kr 1173/12 o odrzuceniu skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na decyzję...

II OSK 2613/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 września...
2011 roku, sygn. akt II SA/Ol 675/11 odrzucającego skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia...

II SA/Ol 675/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 6 czerwca 2011 r...
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia., W złożonej na to postanowienie skardze Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarzucił, że Kolegium...

II SA/Ol 19/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-01-19

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie środowiskowych...
na realizację przedsięwzięcia., W złożonej na tą decyzję skardze Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarzucił: zaniechanie rzetelnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy...

II OSK 2390/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-07

o odrzuceniu skargi Stowarzyszenia O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego., W uzasadnieniu Sąd...

IV SAB/Wa 138/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-14

sprawy ze skargi F. G. i J. G. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: - odrzucić skargę. J. i F. G. w skardze...
Środowiska w L. z dnia [...] czerwca 2009 r. znak: [...], zawarli zarzut bezczynności Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rozpoznaniu przedmiotowego zażalenia...

IV SA/Wa 752/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą...

IV SA/Wa 1254/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie środowiskowych...
Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie środowiskowych...

IV SA/Wa 1254/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] w [...] w likwidacji na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie...

IV SA/Wa 1255/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] w [...] w likwidacji na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na:, 1. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   69