Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II OSK 475/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2009 r...
. sygn. akt IV SA/Wa 667/09 w sprawie ze skargi D.B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2009 r., nr [...] w przedmiocie...

IV SA/Wa 2573/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

niejawnym skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie...
ze skargi E. S. i D. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji...

II SA/Ol 756/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-28

lutego 2011r. sprawy ze skarg M. B., S. I. oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r...
. nr '[...]' w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia na skutek skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku z dnia 9 grudnia...

IV SA/Wa 524/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-20

. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt IV SA...
/Wa 524/10 sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w L., A. B. i J. D. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2009 r...

IV SA/Wa 2186/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-28

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną...
postanowieniem z 28 sierpnia 2015 r. odrzucił skargę A. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2015 r. Skarżący wniósł sporządzoną osobiście...

II OZ 133/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-03

odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi 'A' sp. j. w R. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) stycznia 2010 r., nr (...) w przedmiocie...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r., którym oddalono jej skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...

IV SA/Wa 1454/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-17

. K. i Z. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji...
. sygn. akt IV SA/Wa 1454/11 oddalił skargę J. K. i Z. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. znak: [...] w przedmiocie...

III OZ 693/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-18

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 5 stycznia 2022 r. nr DOA-WSzOp.473.6.2020.MM w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego, na podstawie art. 220 § 3...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. nr DOA-WSzOp.473.6.2020.MM w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić...

IV SA/Wa 389/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-13

/Wa 389/10 odrzucającego skargę Stowarzyszenia Zwykłego '[...]' na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie...
389/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Stowarzyszenia Zwykłego '[...]' na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia...

IV SA/Wa 250/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-31

r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oddział w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 250/12 oddalającego skargę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oddział w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora...
1   Następne >   +2   4