Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

IV SA/Wa 1218/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w B. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony...
Środowiska z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrok oddalający skargę został...

IV SA/Wa 2851/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-14

W. U. i W. U. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić...
W. U. i W. U. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W piśmie złożonym w dniu 3...

IV SA/Wa 1796/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-05

w sprawie ze skargi R. D. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia...

IV SA/Wa 1145/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-30

1145/11 w sprawie ze skargi Z. P. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2011 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
Z. P. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2011 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Pismem procesowym, nadanym...

IV SA/Wa 308/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-24

w sprawie ze skarg Stowarzyszenia '[...]', [...] Stowarzyszenia [...] oraz B. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r...
[...] oraz B. W. złożyli skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r...

IV SA/Wa 738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

niejawnym wniosku Fundacji [...] z siedzibą w W. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora...
Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia postanawia: odmówić sporządzenia...

IV SA/Wa 253/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 253/18 wniesionego w sprawie ze skargi [...] z siedzibą w L. na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] listopada...
2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, oddalił skargę [...] z siedzibą w L. na postanowienie Dyrektora...