Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II SA/Kr 1342/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-24

Inspektora Sanitarny w Myślenicach, jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydali nowe opinie, że planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny...
oddziaływania na środowisko., Po wyborach samorządowych nowy Wójt Gminy Raciechowice pismami z dnia 11 stycznia 2019 r. zwrócił się ponownie do Regionalnego Dyrektora...

VII SA/Wa 1316/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-08

i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o muzeach, sprawuje nadzór nad muzeami. W tym celu może dokonywać kontroli ich działalności. Na tej podstawie...
, ewidencjonowania oraz ochrony i zabezpieczenia zgromadzonych zbiorów. W jej wyniku organ zalecił Z. L. P. wykonanie szeregu działań oraz przekazanie informacji o sposobie...