Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

IV SA/Wa 2705/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

skargę I. Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej: 'Generalny Dyrektor' lub 'GDOŚ') z [...] lipca 2016 r...
odwoławczym przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, w kwestii rozwiązań alternatywnych jest ocena czy istnieją możliwości przygotowania przejazdu, będącego drogą konieczną...

I OSK 2619/15 - Wyrok NSA z 2016-10-12

oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - pod kątem ewentualnego naruszenia przez nie przepisów prawa i w miarę potrzeby winien je uchylić. Sąd...
oddalona przez Sąd I instancji., Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego 2013 r., jako ostateczna, przesądziła za to o charakterze inwestycji...

II SA/Bk 789/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-23

w przedmiocie uzupełnienia materiału dowodowego o decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r., jest bezprzedmiotowy z uwagi na fakt...
[...].10.2014r. zatytułowane 'odpowiedź na skargę' wraz z odpisem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].12.2013r., Wnosząc o oddalenie skargi uczestnik...

IV SA/Wa 96/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

., poz. [...], decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia [...] października 2011 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora...
, że na projektowaną trasę linii złożyli skargę do WSA na stronę przeciwną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz na stronę przeciwną Radę Gminy K. oraz, że po wydaniu...

IV SA/Wa 1048/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

Ochrony Środowiska w W. oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].05.2013 r., Podano, że przedmiotowa inwestycja została uznana przez Parlament...
w W. z dnia [...].10.2011 r., oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].12.2012 r. nie jest warunkiem niezbędnym do rozstrzygnięcia w trybie art...

I OSK 774/15 - Wyrok NSA z 2016-07-06

. 11 k.p.a. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. przez nieuwzględnienie dowodu w postaci decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2013 r., a oparcie...
decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w B. wydał decyzję z [...] lipca 2013 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia...

II SA/Bk 793/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-03

, w tym niewykazanie przez wnioskodawcę, iż została zmieniona decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r., znak [...], zmieniająca decyzję Regionalnego...
ustosunkował się do zarzutów podniesionych w skardze Do ww. pisma dołączył odpis decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. Wnosząc o oddalenie...

IV SA/Wa 63/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-27

. nr [...] oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2013r. nr [...]., Z dołączonego do akt sprawy wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania...
postępowania mającego na celu podważenie słuszności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] z dnia [...].10.2011 r., oraz decyzji Generalnego Dyrektora...

IV SA/Wa 155/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-26

., [...], decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia [...] października 2011 r. nr [...] oraz decyzją Generalnego Dyrektora...
Środowiska w [...] o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia [...] października 2011 r. nr [...] oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2013 r...

II SA/Bk 807/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-01-27

Dyrektora Ochrony Środowiska wskutek odwołania osób zainteresowanych. Treść decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyjaśnia zachowanie bezpieczeństwa...
. znak [...], Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w B. wydał decyzję z dnia [...] lipca 2013 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody...
1   Następne >   +2   +5   10