Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 1715/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-29

WSA Paweł Groński, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Ciszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...
oraz art. 83 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), nakazał Generalnemu Dyrektorowi...

VII SA/Wa 1238/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

, jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Do jego zadań należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg w tym między innymi...
, utrzymania i ochrony dróg. Dla dróg krajowych zarządcą, stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 1ww. ustawy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Stosownie do art. 20...

III ARN 6/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./ uzasadnia wniosek, że założenie...
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./ i par. 271...

VII SA/Wa 2071/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

, że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym...
znajdować się w stanie, który nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. Przepis art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stanowi...

IV SA/Po 1085/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-25

skonkretyzowane były, w czasie projektowania przedmiotowego komina, w rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r...
ponownego murowania komina o dostatecznej liczbie prawidłowych kanałów. Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB podał rozwiązanie dokładnie...