Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Łd 253/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-06

Ochrony Środowiska z pytaniem, czy Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 może mieć zastosowanie w odniesieniu do zagospodarowania ubocznego produktu pochodzenia...
Inspektoratu Ochrony Środowiska w S. konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń nie mają zastosowania do zagospodarowania...

II SA/Ol 355/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-28

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342) dalej: ustawa o ochronie...
Za nadrzędny cel uznano zapewnienie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt przez zapobieganie wewnątrzgatunkowego przeniesienia się odmian...