Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

VIII SA/Wa 692/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-30

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2021 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę...
. Zaskarżonym postanowieniem z [...] czerwca 2021 r. znak: [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej: organ odwoławczy, GDOŚ), działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1...

III SA/Wr 375/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

konsumentów, usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochronę środowiska naturalnego i środowiska miejskiego, zdrowie zwierząt...
tym kosztów ochrony zdrowia obywateli -diagnostyka i długotrwała terapia uzależnień (druk sejmowy nr 2481)., Wydany wyrok TSUE, choć ma znaczenie generalne, co do charakteru...

III SA/Wr 373/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-04

w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochronę środowiska naturalnego i środowiska miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualną, ochronę narodowego...
Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zmiany miejsca urządzania gier na automatach...

III SA/Wr 916/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-14

wygranych oraz, co do miejsca świadczenia tych usług i wieku uczestników, w celu ochrony ich zdrowia, a ponadto kontroli przestrzegania warunków urządzania takich gier., Dyrektor...
'A' sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany zezwolenia w zakresie...

III SA/Lu 351/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-22

z siedzibą we W. na decyzję Dyrektor Izby Celnej z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej oddala skargę Decyzją z dnia [...] maja...
2010 r., znak: [...], Dyrektor Izby Celnej w B. P., po rozpatrzeniu odwołania E. sp. z o.o., z siedzibą we W., utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] marca 2010 r...

III SA/Wr 362/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

się do tej części uzasadnienia decyzji, w której Dyrektor Izby Celnej wskazywał na konieczność wprowadzenia spornych regulacji w celu ochrony społeczeństwa...
w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] marca 2013 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zmiany miejsca urządzania...

V SA/Wa 1772/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

, konieczność ustalenia niezbędnego poziomu ochrony konsumentów i porządku publicznego nie mogą usprawiedliwiać ograniczenia praw i wolności obywatelskich, zaś zastosowany...
jest wzrost poziomu ochrony konsumentów i zwalczanie szarej strefy. Zdaniem projektodawcy, blokowanie dostępu do stron internetowych wykorzystywanych do oferowania gier...

III SA/Wr 345/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

'. Sam termin 'inne wymagania' należy rozumieć jako wymagania inne niż specyfikacje techniczne, nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska...
się do tej części uzasadnienia decyzji, w której Dyrektor Izby Celnej wskazywał na konieczność wprowadzenia spornych regulacji w celu ochrony społeczeństwa przed negatywnymi...

III SA/Wr 343/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

rozumieć jako wymagania inne niż specyfikacje techniczne, nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl życiowy...
, w której Dyrektor Izby Celnej wskazywał na konieczność wprowadzenia spornych regulacji w celu ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu, podkreślić należy...

III SA/Wr 355/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

' należy rozumieć jako wymagania inne niż specyfikacje techniczne, nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl...
, w której Dyrektor Izby Celnej wskazywał na konieczność wprowadzenia spornych regulacji w celu ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu, podkreślić należy...
1   Następne >   +2   +5   +10   55