Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

OSK 1345/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ś. Gminy W.-C., 3. kserokopia zaświadczenia Zastępcy Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu...
i trybie wywłaszczania nieruchomości z dnia 12 marca 1958 r., Plan Generalny na lata 1955-1965 zatwierdzony uchwałą Prezydium Rządu z dnia 2 lipca 1956 r. oraz skrót...