Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Po 1147/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-27

ta wynika z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zdrowia, albowiem niezasadne byłoby pozostawienie spraw związanych z ochroną środowiska i zdrowia jedynie stronom umowy...
) zaistnienia awarii i konieczności jej usunięcia; 2) wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem sieci; 3) działanie...