Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

II SA 1506/99 - Wyrok NSA z 2000-02-15

przeróbce. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skarg Prokuratora Okręgowego w L. na decyzje Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
tych zarzutów przedstawił prokurator w pozostałych wskazanych decyzjach. W podobnych odpowiedziach na skargi Prokuratora Okręgowego w L., Minister Ochrony Środowiska, Zasobów...

II SA/Ka 698/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-11

likwidacji Kopalni 'O.B.',, - zarządzenie Dyrektora Generalnego GHKWN z dnia 7 grudnia 1987 r. w sprawie likwidacji kopalni,, - orzeczenia Okręgowej Komisji ds. Szkód...
/ prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem,, 5/ ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi,, 6/ zapobiegania szkodom oraz ich naprawiania., Taki plan podlega...