Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

V SA/Wa 129/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony...
. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Do czasu ustanowienia planu ochrony...

V SA/Wa 2662/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9. Wpisy...
) oraz, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Ł. potwierdził, iż w na rok 2014 rezerwat przyrody 'J.' nie posiada ustanowionego planu ochrony ani zadań...

V SA/Wa 2661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-13

krajobrazu, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr...
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska...

V SA/Wa 759/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony...
. Rozporządzenia. W odpowiedzi z [...] kwietnia 2017 r. Gmina wskazała, jako podstawę prawną, zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] i Regionalnego...

V SA/Wa 450/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

krajobrazu, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr...
na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody...

V SA/Wa 1232/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

'P.U.L.R.' W.B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala...
na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23); dalej: 'k.p.a.' Generalny Dyrektor Dróg...

I SA/Kr 1148/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-08

na podstawie odrębnych przepisów,, f)) na szkolenia,, g) na zatrudnienie,, h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,, i) na restrukturyzację,, j) na ochronę środowiska,, k...
,, i) na restrukturyzację,, j) na ochronę środowiska,, k) na prace badawczo-rozwojowe,, l) regionalną., Przepis art. 55 i 56 odnosi się wyłącznie do należności...

II GSK 1038/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym w obszarze pomocy publicznej, ochrony środowiska, a także postanowieniami umowy o dofinansowanie realizacji projektu...
przez Dyrektora D. Instytucji Pośredniczącej, a skarżącym, została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. 'Wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji...

VI SA/Wa 2319/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

tego przepisu, mimo iż jest on sprzeczny z konstytucyjną ochroną wolności gospodarczej, kreując podstawę prawną jej zakazania na podstawie klauzuli generalnej, naruszającej...
prowadzonej przez J. B. (do wiadomości M. M.) z K. K. pełniącą w tym czasie funkcję Dyrektora Sprzedaży w dniach 19-23 stycznia 2017 r., dotycząca planowanej emisji obligacji...

V SA/Wa 261/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-10

jest K.K. - żona T.K. - Prezesa Stowarzyszenia i Dyrektora ds. finansowych w S. w M. Z kolei członkiem Zarządu Spółki P. jest M.H. - jednocześnie Skarbnik Stowarzyszenia...
i Kierownik S. w M. i P., zaś członkiem Zarządu Spółki P. [...] - T. K. (Prezes Stowarzyszenia i Dyrektor ds. Organizacyjnych w S. w M. i P.). Zdaniem Ministra powiązania...
1   Następne >   2