Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Skarżony

IV SA/Wa 2237/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-17

postanowienia. Zaskarżonym do Sądu przez 'M.' sp. z o. o. w W. postanowieniem z dnia [...] września 2010 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości...
wniosku 'M.' sp. z o. o. w W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi 'M.' sp. z o. o. w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony...