Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Rz 199/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-20

bezpieczeństwa ruchu oraz elementami odwodnienia i ochrony środowiska, zlokalizowanej w km 0+000÷4+077 realizowanej obwodnicy [...] w ciągu drogi krajowej...
i Autostrad jest centralnym urzędem administracji rządowej, obsługującym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (§ 1 załącznika do ww. zarządzenia). Jest to zatem...

II SA/Sz 961/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

powołał się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia [...] r., nr [...] oraz na treść art. 36 ustawy o lasach, który wprost nakazuje...
dotyczącymi granic i powierzchni lasów, to sprawy te powinny wynikać właśnie z planu urządzenia lasu. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów...

II SA/Sz 960/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

i celowa. Na poparcie swych wywodów skarżący powołał się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia [...]r., nr [...] oraz na treść art. 36...
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu...

II SA/Sz 962/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-14

się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia [...] r., nr [...] oraz na treść art. 36 ustawy o lasach, który wprost nakazuje...
dotyczącymi granic i powierzchni lasów, to sprawy te powinny wynikać właśnie z planu urządzenia lasu. Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów...

II SA/Sz 27/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

jest racjonalna, logiczna i celowa. Na poparcie swych wywodów skarżący powołał się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia...
rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu...

II SA/Sz 26/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-24

, logiczna, i celowa, dlatego nigdy nie była przez nikogo kwestionowana. Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w piśmie z dnia...
nr [...] oraz powierzchnia [...] użytku gruntowego rola klasy [...] z w działce nr [...] w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa [...] zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska...

II SA/Sz 25/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu...
Środowiska zawierają się w powierzchni gruntów nieleśnych natomiast działka numer [...] nie jest ujęta w tym planie należało, zdaniem Starosty, odmówić ujawnienia w operacie...

II SA/Po 204/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-25

należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawo o miarach prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe stosowane w:, 1. w ochronie zdrowia, życia i środowiska...
z siedzibą w [...] na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego [...] w [...] z dnia [...] stycznia 2019 roku Nr [...] w przedmiocie opłaty zmiennej za usługi wodne I. uchyla...

II SA/Po 295/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-06

jej za ciek naturalny. Z kolei Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta P. w piśmie z dnia [...] r. stwierdził, że brak ujęcia [...] w aktach/dokumentach wskazanych...
przez różnych hydrologów, pozyskane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta P.. Fakt ten znalazł swoje odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania...