Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

IV SA/Wa 1412/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia...
2017 r. (data nadania w UP - 7 kwietnia 2017 r.) skarżący - Wójt Gminy [...] wniósł skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego 2017 r...

IV SA/Wa 1412/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

.) skarżący - Wójt Gminy [...] wniósł skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego 2017 r., w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań...
niejawnym wniosku E. P. i J. P. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawie ze skargi Wójta Gminy [...] na decyzję Generalnego Dyrektora...

II SA/Kr 471/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-28

, konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 6...
6 statutu (ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona zwierząt, ochrona krajobrazu, ochrona wartości kulturowych, pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie...