Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

II SA/Wr 30/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-03

w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi A. Sp. zo.o. Sp. k.a. w P. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r...
Administracyjnego we Wrocławiu skarga A. Sp. z o.o. S.K.A. w P. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. znak [...] uchylającą...