Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

IV SA/Wa 837/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-10

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm., dalej...
środowiska. Przedmiotowe uzgodnienie służy przede wszystkim zabezpieczeniu realizacji celów związanych z ochroną środowiska w planowaniu działań związanych z gospodarką...

IV SA/Wa 827/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

odpadami komunalnymi, należy odpowiednio planować i ewidencjonować w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami...
z gospodarką odpadami. Stosownie do art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) ze środków...