Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I SA/Ol 522/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-07

przez właściwy organ orzekający w zakresie obrotu odpadami, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Jak zaś wynika z dołączonej na rozprawie do akt, decyzji z dnia...
Inspektora Ochrony Środowiska na transgraniczne przemieszczanie odpadów., Mając powyższe na uwadze, organ celny wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska...

I SA/Ka 1735/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-07

obowiązującego prawa uważany za przywóz odpadu i dopuszczalny jedynie za zezwoleniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska /art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach/, przy czym...
Inspektora Ochrony Środowiska na import odpadów wydano przedstawioną na wstępie decyzję pierwszoinstancyjną, która zaskarżona została odwołaniem., Odnosząc się zatem...

SA/Sz 1586/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-27

mimo przedłożenia przez niego zezwolenia Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, pozwalającego mu na wprowadzenie na polski obszar celny odpadu w postaci bawełnianej odzieży...
, że w przypadku odzieży używanej klasyfikowanej do kodu PCN 6309 posiadanie zezwolenia Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska nie zwalnia z obowiązku uzyskania...

GSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-01-31

na czyściwo, ciąży obowiązek uzyskania zarówno decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, jak i pozwolenia Ministra Gospodarki na przywóz odzieży używanej wydanego w ramach...
decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwala importerowi jedynie na przywóz z zagranicy odpadów w postaci odzieży używanej z bawełny, a nie bawełnianej odzieży...

III SA/Wr 5/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-28

inne niż specyfikacje techniczne, nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl życiowy po wprowadzeniu go na rynek...
znaczenia., Odnosząc się do tej części uzasadnienia decyzji, w której Dyrektor Izby Celnej wskazywał na konieczność wprowadzenia spornych regulacji w celu ochrony...

V SA/Wa 1731/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-29

Środowiska mieściły się inne koszty nie związane z uzyskanym trofeum. Zdaniem Dyrektora IAS jeśli podzielimy kwotę [...] USD przez średnią cenę 1 cala rogu...
Łukaszewicz, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi G. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie...

V SA/Wa 25/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

, przesłanek do przyjęcia by w kwocie 85.470 USD wykazanej w piśmie Ministerstwa Środowiska mieściły się inne koszty nie związane z uzyskanym trofeum. Zdaniem Dyrektora IAS...
WSA - Konrad Łukaszewicz, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 września 2020 r. sprawy ze skargi K. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...

III SA/Wr 323/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-07

, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Wprowadzone ustawą...
Konstytucji), a więc ze względu na ochronę innych wartości konstytucyjnych, a w szczególności bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia...

I SA/Ol 187/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-05

może być wyższa., Dyrektor Izby Celnej uznał również za chybiony zarzut naruszenia konstytucyjnego prawa do ochrony życia prywatnego, codziennego decydowania o swoim życiu osobistym...
sędzia WSA Przemysław Krzykowski Protokolant stażysta Agnieszka Kunkel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora...

I SA/Ol 314/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-28

paliwa urągał wszelkim normom bhp i ochrony środowiska, wskazał, że urządzenie użyte przez celników rozbryzgało ok. 5 l oleju napędowego, a po zakończeniu kontroli celnicy...
Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy zwolnienia z należności przywozowych paliwa wprowadzonego na obszar celny Unii Europejskiej...
1   Następne >   2