Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

VII SA/Wa 1263/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-26

, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o uzgodnienie...
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, wniósł o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia drogowego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II SA/Go 621/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-11

zarządcy drogi publicznej, w tym przypadku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o możliwości połączenia działki nr [...] z tą drogą i zapewnienia tym samym...
braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1...