Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SA/Bd 196/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-10

rzeczy posiadania środków finansowych, posiadanie tych środków staje się istotnym składnikiem działalności gospodarczej, zaś podmiot prowadzący działalność gospodarczą...
toczących spory sądowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, która ze swej istoty wiąże się z ryzykiem ponoszenia wszystkich związanych z nią konsekwencji...

I SA/Wa 1572/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

r. nr [...] poprzez podjęcie uchwały niezapewniającej stabilności prowadzenia działalności gospodarczej przez stronę skarżącą i powodującej praktycznie uniemożliwienie...
jej działalności gospodarczej, czego nie można było przewidzieć wcześniej, planując rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a postępując w myśl zasady zaufania obywateli...

I SAB/Wa 173/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

oświadczenia, czy nadal prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą firmy '[...]', bądź też działalność pod inną nazwą, a jeśli tak, to czy uzyskuje z tytułu prowadzenia...
działalności gospodarczej dochód, należało wskazać jego wysokość. Zapytano wnioskodawcę, czy prowadzi pawilon [...] położony na nieruchomości przy ul...

II SA/Bd 196/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-10

tych środków staje się istotnym składnikiem działalności gospodarczej, zaś podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przewidując realizację swoich praw przed sądem...
działalnością gospodarczą, która ze swej istoty wiąże się z ryzykiem ponoszenia wszystkich związanych z nią konsekwencji, w tym także kosztów sądowych (vide: postanowienie NSA...

II SA/Wr 1587/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

kwotę [...] poinformował, że w miesiącu marcu zakończy prowadzenie działalności gospodarczej. Uzyskał wówczas zapewnienie, że za każdy miesiąc nie wykorzystany, pieniądze...
administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Według art. 1 § 2...

VI SAB/Wa 44/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-20

2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Z. P. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] m. W. w przedmiocie zawieszenia działalności gospodarczej postanawia: 1) odrzucić skargę...
Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] m. W. w przedmiocie zawieszenia działalności gospodarczej., Zarządzeniem dnia 19 września 2011 r...

II SA/Wa 814/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

jego dochód stanowi zysk z działalności gospodarczej (świadczy usługi taksówkarskie) w wysokości około 1.000 zł netto miesięcznie. W związku z powyższym należy uznać...
prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego., Podał, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym, a utrzymuje się z działalności...

I SAB/Wa 173/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

. Zapytano wnioskodawczynię także, czy prowadzi nadal działalność gospodarczą pod nazwą firmy '[...]', bądź też działalność pod inną nazwą, a jeśli tak, to czy uzyskuje...
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dochód, należało wskazać jego wysokość oraz czy prowadzi pawilon [...] położony na nieruchomości przy ul...

VI SAB/Wa 44/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-04

. akt VI SAB/Wa 44/11) odrzucającego skargę Z. P. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] m. W. w przedmiocie zawieszenia działalności gospodarczej postanawia: odrzucić skargę...
Zarządu Dzielnicy [...] m. W. w przedmiocie zawieszenia działalności gospodarczej., Powyższe postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie oraz terminie...

II SA/Bd 196/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-25

ma wysoki kapitał zakładowy, posiada majątek przewyższający wartość wpisu oraz prowadzi działalność gospodarczą, gdzie na jej prowadzenie przeznacza miesięcznie ok. [...] zł...
bankowego utrudnia Spółce prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ praktycznie wyłączona jest możliwość bieżącego regulowania należności. Obecnie na rachunku bankowym...
1   Następne >   +2   4