Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-27

wspólnego gospodarstwa domowego skarżący oszacował na kwotę 4700 zł wyjaśniając, że składa się na to 3000 zł dochodu z działalności gospodarczej żony, 800 zł...
z jego działalności gospodarczej oraz 900 zł wynagrodzenia za pracę skarżącego. Zaakcentował, iż pozostaje z żoną w ustroju rozdzielności majątkowej. Mieszkanie obciążone jest hipoteką...

III SA/Kr 593/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-23

że składa się na to jego dochód 1032 zł z prowadzonej działalności gospodarczej, 1400 zł wynagrodzenia za pracę, 1600 zł dochodu z działalności gospodarczej żony oraz 1032 zł...
udokumentowania choćby wydatków na leczenie, przedszkole czy skali przedstawionych w okazywanych wówczas deklaracjach podatkowych przychodów z działalności gospodarczej - wykazał...

III SA/Kr 594/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-23

, wyjaśniając że składa się na to jego dochód 1032 zł z prowadzonej działalności gospodarczej, 1400 zł wynagrodzenia za pracę, 1600 zł dochodu z działalności gospodarczej żony...
udokumentowania choćby wydatków na leczenie, przedszkole czy skali przedstawionych w okazywanych wówczas deklaracjach podatkowych przychodów z działalności gospodarczej...

III SA/Kr 592/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-23

że składa się na to jego dochód 1032 zł z prowadzonej działalności gospodarczej, 1400 zł wynagrodzenia za pracę, 1600 zł dochodu z działalności gospodarczej żony oraz 1032 zł...
udokumentowania choćby wydatków na leczenie, przedszkole czy skali przedstawionych w okazywanych wówczas deklaracjach podatkowych przychodów z działalności gospodarczej - wykazał...

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-18

oszacował na kwotę 4700 zł wyjaśniając, że składa się na to 3000 zł dochodu z działalności gospodarczej żony, 800 zł z jego działalności gospodarczej oraz 900 zł...

III SA/Kr 778/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-22

podniesiono , nie jest jednak związana z działalnością operatora publicznego ; jej działalność jest na zasadzie dobrowolności w ramach działalności gospodarczej ., Termin...
- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz.1269 ) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

II SA/Bd 1032/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-02-02

wojskowej wiąże się z zaostrzeniem objawów nerwicowych. Podkreślił też, że pomoc ojcu, który prowadzi działalność gospodarczą i wymaga opieki, jest dla niego sprawą...

II SAB/Gd 124/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-25

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a ponadto o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych...
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2018, 2107 t.j.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej sprawowaną...