Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Wr 137/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-10

polegającej na transportowaniu bezdomnych zwierząt przez A. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] w B. przy ul. Z. nr [...] - dalej: powoływany...
przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 100, poz. 1012) - dalej: r.MRRW oraz rozporządzeniu...

II SA/Kr 59/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-05

(Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1037 - dalej jako: rozporządzenie), po rozpatrzeniu odwołania pełnomocnika S.D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] - r...
2016 r. wniósł pełnomocnik S.D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] - r. pr. P.W. , zarzucając naruszenie przepisów:, I. art. 73 ust. 2 u.o.p. w zw. z art...

II SA/Rz 459/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

2012 r. nr [...] (znak: [...] [...]) i nr [...] (znak: [...] [...]) skierowanymi odpowiednio do M. C. - prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s.c. Zakład...
[...] K. i M. C., [...] [...] oraz do K. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s.c. Zakład [...] K. i M. C., [...] [...], Powiatowy Lekarz Weterynarii...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-05

działalności gospodarczej w wysokości 532 zł miesięcznie; świadczy usługi administracyjne i doradcze. Mieszka w domu o powierzchni 90 m2 i posiada nieruchomość rolną...
z rachunków bankowych świadczył o ich braku., W odpowiedzi na wezwanie Sądu wnioskodawca wyjaśnił, że prowadzona działalność gospodarcza jest jego jedynym dochodem...

II SA/Rz 487/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-04

zaciągnięte w związku z działalnością gospodarczą spłacane są z dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego składającego się z 80 ha pastwisk (na których hodowane są owce...
dodatkowych danych wnioskodawczyni wskazała, że średni miesięczny dochód z prowadzonej działalności gospodarczej wynosi 1 500 zł, natomiast z tytułu prowadzenia...

II SA/Sz 1130/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-07

działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa z uwagi na wielomiesięczne osiąganie strat i obecnie pozostaje bez pracy. Egzekucja kwoty, której dotyczy zaskarżona decyzja...
, której skarżący nie będzie mógł odzyskać. Do wniosku skarżący załączył informację o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w 2016 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej...

II SA/Kr 1582/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-30

, że S.D. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą [...] z głównym miejscem wykonywania działalności w Z. , a z dodatkowym miejscem wykonywania działalności w B., Organ...
funkcjonujących w Polsce podmiotów gospodarczych prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie pośrednictwa w obrocie zwierzętami egzotycznymi;, - treści wniosków...

II SA/Wr 161/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

emerytalne wnioskodawczyni - 1.020 zł i jej męża- 2.500 zł oraz dochód skarżącej z działalności gospodarczej- 250 zł). Dodała, że jej miesięczne zobowiązania (wydatki) utrzymują...
gospodarczej. Podniosła, że posiadaną przez siebie nieruchomość rolną wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jej sprzedaż byłaby...

II SA/Wr 157/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

emerytalne wnioskodawczyni - 1.020 zł i jej męża- 2.500 zł oraz dochód skarżącej z działalności gospodarczej- 250 zł). Dodała, że jej miesięczne zobowiązania (wydatki) utrzymują...
gospodarczej. Podniosła, że posiadaną przez siebie nieruchomość rolną wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jej sprzedaż byłaby dla niej ostatecznością...

II SA/Wr 155/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

emerytalne wnioskodawczyni - 1.020 zł i jej męża- 2.500 zł oraz dochód skarżącej z działalności gospodarczej- 250 zł). Dodała, że jej miesięczne zobowiązania (wydatki) utrzymują...
gospodarczej. Podniosła, że posiadaną przez siebie nieruchomość rolną wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jej sprzedaż byłaby dla niej ostatecznością...
1   Następne >   +2   +5   +10   21