Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Po 763/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-12

pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę A.M., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A z siedzibą w R., wniósł skargę...

I SA/Bd 638/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-09

. [...] w przedmiocie: kary pieniężnej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę W dniu [..] 2006r. zostało wystawione upomnienie Nr Up. [...] dla prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie...
:, Skarga jest niedopuszczalna. Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności...

II SA/Rz 339/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-19

nałożył na Z. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] karę pieniężną w wysokości 8. 000, 00 zł za wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego...

III SA/Gd 607/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-05

do przedłożenia w terminie 7 dni następujących dokumentów: potwierdzających wysokość przychodu, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) z działalności gospodarczej...