Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Sz 1127/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-26

ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, danych ewidencyjnych., Odnosząc się do zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dotyczącej...
zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej przez E.K. do dnia [...] r., której rodzaj został określony w tej ewidencji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD...

I OZ 155/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

o przyznanie prawo pomocy poprzez złożenie zeznania podatkowego za 2014 r., wyciągów z rachunków bankowych osobistych i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za ostatnie...
, które na jego obecnym etapie wynoszą 200,00 zł. Podał bowiem, iż jego miesięczny dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, po spłacie zaległości kredytowych...

II SA/Sz 1250/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-09

przezeń działalności gospodarczej, która w chwili obecnej przynosi straty. Wnioskodawca oświadczył, że mieszka z żoną w domu o pow. [...] m2, nie ma żadnych innych...
finansowych powstałych w ramach prowadzonej wcześniej w szerokim zakresie działalności gospodarczej. Ponadto, z renty skarżącego potrącana jest kwota [...] zł z tytułu...

II SA/Sz 1250/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-28

się zakres prowadzonej przezeń działalności gospodarczej, która aktualnie przynosi straty. Wnioskodawca oświadczył, że mieszka z żoną w domu o pow. [...] m2, nie ma żadnych...
prowadzonej działalności gospodarczej. Z renty skarżącego potrącana jest kwota [...] zł z tytułu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, a z wynagrodzenia...

I OZ 1045/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

i dochodach wynika, iż posiada działkę o pow. 828 m² wraz z budynkiem (w budowie) i zniszczonym budynkiem gospodarczym, wykorzystywaną wyłącznie na cele działalności...
jako zabezpieczenie kredytu na działalność gospodarczą. Skarżąca wskazała następnie, że w okresie od stycznia do lipca 2011 r. uzyskała dochód z tytułu prowadzonej...

I OZ 634/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

wskazała, że posiada stratę z prowadzonej działalności gospodarczej za 2012 rok w wysokości 12.776 zł, którą pokrywa z środków pochodzących z emerytury w kwocie 1.679,27 zł...
miesięcznie. W chwili obecnej finansuje się niepokrytymi zobowiązaniami, a środki pochodzące z emerytury są przeznaczone na utrzymanie działalności gospodarczej, kosztów...

II SA/Sz 1326/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

'., Dodatkowo Organ podniósł, że Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą [...] G. S. NIP [...]. Głównym przedmiotem działalności...
jest '[...]', a jednym z pozostałych przedmiotów prowadzonej działalności gospodarczej jest zapewnienie zakwaterowania w gospodarstwach wiejskich, tj. w ramach agroturystyki. Organ uznał, że sam...

III SA/Kr 263/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-07

działalności gospodarczej. Podniósł, że działalność rolnicza żony nie przynosi dochodu., Uzasadniając swoje starania odniósł się do okoliczności nurtującej go sprawy...
. Zaakcentował, że ma 90 tyś. zł kredytu inwestycyjnego na zakup maszyn do działalności gospodarczej., Do wniosku dołączył kopię nakazu płatniczego w którym ustalono łączne...

II SA/Rz 417/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-06-13

gospodarstwa rolnego, natomiast nie została nimi objęta działka nr 1829/3. Ponadto z CEIDG wynika, że na działce nr 1829/3 prowadzona jest działalność gospodarcza; budynek...
niemieszkalny wykorzystywany jest jako warsztat do produkowania wyrobów z drewna (działalność gospodarcza jest zawieszana wyłącznie na okres zimowy). Wg Starosty, budynek...

III SA/Gd 793/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-04

sierpnia 2013 r. działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu mieszkań dla turystów. Zatem działka nr [...] wykorzystywana była dotychczas jako miejsce...
działalności gospodarczej syna właściciela nieruchomości, polegającej na zakwateR.waniu tymczasowym turystów przebywających w R. w sezonie letnim, czyli służyła celom rekreacyjno...
1   Następne >   +2   +5   +10   32