Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

III SA/Kr 1142/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

1990 r. o samorządzie gminnym, art. 5 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...
gospodarczej na własny rachunek wbrew zakazowi wynikającemu z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...

I SA/Rz 260/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-09

części nie był wykorzystywany do realizacji ww. działalności gospodarczej. W budynku nie były organizowane i nie odbywały się wydarzenia i imprezy z fizycznym udziałem...
do prowadzenia działalności gospodarczej w zawężony i specyficzny sposób oraz 2) pomieszczenia i fragmenty kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej równej 22 364,04 m2...

I SA/Po 836/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-29

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), która w rozumieniu art. 170 ust. 1 wskazanej ustawy nie stanowi działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni wyjaśniła...
również, że jest spółką osobową prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarzadzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Skarżąca wynajmuje fundacji...

I SA/Gd 399/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-08-23

zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym samym czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości...
nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. la ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., Wójt...

I SA/Gd 397/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-08-09

i odprowadzania ścieków, związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym samym czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 12...
działalności gospodarczej, i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. la ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., Wójt w indywidualnej interpretacji z 28...

I SA/Ol 497/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-12-01

są z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym samym, czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r o podatkach...
wody i odprowadzania ścieków nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art...

I SA/Rz 612/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-01

, związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym samym czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...
działalności gospodarczej. Ponadto, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy rozumieć...

III SA/Wa 1708/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-28

Skarżącej grunt, oznaczony nr ewidencyjnym[...], obręb G., gm. P., podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jako związany z prowadzeniem działalności gospodarczej...
, jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też pozostałe, w związku z treścią art. 1a ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) i lit. e) u.p.o.l.?, 3...

III SA/Wa 2260/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

działalności gospodarczej,, 2) jakie stawki podatku od nieruchomości są właściwe dla opodatkowania nieruchomości będących w posiadaniu A. czasowo niewykorzystywanych...
do prowadzenia działalności gospodarczej., A. wyjaśniła, że jest posiadaczem wielu nieruchomości położonych na terenie gminy N., w tym kilku lokali użytkowych w budynku przy ul...

III SA/Wa 1554/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-31

działalności gospodarczej będzie grunt bezpośrednio zajęty pod panele fotowoltaiczne oraz infrastrukturę towarzyszącą, z wyłączeniem urządzeń przesyłowych, o których mowa w pytaniu...
podatkiem od nieruchomości wg stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie grunt bezpośrednio zajęty pod panele fotowoltaiczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100