Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 1012/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych, ponownie odmówił udzielenia zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej...
października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych, ponownie odmówił udzielenia zezwolenia...

II SA/Wr 1891/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-05-10

gospodarczą. W treści uzasadnienia skarżący wyjaśnił, że od 2000 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą - A świadcząc usługi informatyczne. W związku z prowadzoną...
nieokreślony. Podniósł, iż prowadzona przez niego działalność gospodarcza stanowi jedyne źródło uzyskiwania dochodów, z których ponosi koszty związane z uiszczaniem podatków...

IV SA/Wr 658/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-08

przez poborowego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji, organ wskazał, że powoływana przez skarżącego...
okoliczność prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej (transportowej) i związania umowami handlowymi nie stanowi wystarczającej przesłanki umożliwiającej udzielenie...

IV SA/Po 404/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-05

studiów zmuszony został przerwać naukę i podjąć działalność gospodarczą dla zapewnienia bytu sobie i rodzicom., Składając ten wniosek P. G. powołała się na treść art. 39...
, że na uruchomienie działalności gospodarczej zostały zaciągnięte kredyty, a ponadto, że opiekuje się chorymi rodzicami, a w szczególności ojcem., Komendant Wojskowej Komendy...

II SA/Sz 1052/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-12-13

jednoosobową działalność gospodarczą, jest jedynym żywicielem pięcioosobowej rodziny, wobec czego każdy dzień przerwania działalności spowodowałby zbyt duże straty...
wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które odwołujący się mógłby uzyskać w okresie...

IV SA/Po 390/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-09

od karty powołania, w którym równocześnie wniósł o odroczenie powołania Go do służby wojskowej. Wskazał, że od ponad roku prowadzi działalność gospodarczą, wcześniej prowadzoną...
', a po zakończeniu rozbudowy w przyszłym roku, będzie zatrudniał 'około 10 - 15 osób'. Działalność gospodarcza polega na organizowaniu wszelkich imprez okolicznościowych, cateringu...

II SA/Sz 1307/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-21

decyzji W.T. ponownie wniósł o odroczenie służby wojskowej i podkreślił, że z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej utrzymuje [...]. Skarżący zaznaczył...
instancji powody wskazane przez skarżącego w odwołaniu, czyli fakt, że jest jedynym żywicielem rodziny, którą utrzymuje z prowadzonej działalności gospodarczej...

II SA/Bk 317/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-25

wsparcie pomostowe - 540 zł i dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, - 500 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: dom o powierzchni [...] m², nieruchomość rolna...
do prowadzenia produkcji rolnej oraz koparko-ładowarka, o wartości 135.000 zł. S. M. od [...] 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług koparko...

II SA/Sz 511/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-22

., Wykonywanie obowiązków zawodowych, a także prowadzenie działalności gospodarczej nie jest szczególną okolicznością i nie może stanowić podstawy do zwolnienia z obowiązku...
pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej...

III SA/Kr 884/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-05

rodzinie. Chce kontynuować naukę. Do wniosku skarżący dołączył kopie dokumentów wskazujących, że prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, na którą pobrał kredyty...
lędźwiową oraz, że rozpoczął własną działalność gospodarczą w postaci pośrednictwa finansowego. Firma dobrze prosperuje i będzie go stać na dalsze kształcenie. Do odwołania...
1   Następne >   +2   +5   7