Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.). a tym samym nie dotyczy...
. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Podkreślono nadto, że żądane informacje nie dotyczą działalności gospodarczej Uniwersytetu...

IV SA/Wr 80/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-15

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc z tym dniem utracił pracę zarobkową. W związku z tym zasiłek chorobowy wypłacony w 2014 r. należało uznać...
) u.ś.r., lecz w czasie jej trwania. Za utratę zatrudnienia w zakresie działalności gospodarczej należy traktować - zgodnie z art. 3 pkt 23 lit. f) u.ś.r....

II SA/Rz 376/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-27

z opłatami za studia, jednak było to spowodowane koniecznością zawieszenia przez nią działalności gospodarczej, która stanowiła główne źródło jej utrzymania oraz wstrzymaniem...
akademicki) w wysokość 0 zł i określająca dochód z działalności gospodarczej za 2019 r. w wysokości 0 zł., Z decyzji Dyrektora Administracji Skarbowej wynika, że Skarżąca...

III SA/Kr 623/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-03

i na ubezpieczenie społeczne 4 965,61 zł oraz dochód z tytułu działalności gospodarczej 17 770,40 zł - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w działalności...
gospodarczej, zgodnie z zapisem § 7 ust. 12 lit. a; dochód matki z zasiłków chorobowych 3 880,00 zł wypłaconych za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej...

III SA/Kr 245/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-05

podatkowe rodziców za 2016 rok, deklarację VAT-7 z prowadzonej przez matkę działalności gospodarczej za styczeń i luty 2017 roku oraz rachunki związane z wydatkami ponoszonymi...
roku, ze względów zdrowotnych, ma zawieszoną działalność gospodarczą i nie osiąga żadnych dochodów. Podał, że posiada następujące zobowiązania finansowe: linię kredytową...

II SA/Gd 342/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-20

. Uniwersytet nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.). a tym samym...
.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Podkreślono nadto, że żądane informacje nie dotyczą działalności gospodarczej Uniwersytetu, albowiem finansowana ze środków...

II SA/Rz 14/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-03-19

, a jeżeli tak należało wskazać markę pojazdu i rok produkcji,, 4) podania rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykorzystywanych w tym celu składników majątkowych...
dochodów swych rodziców. Skarżąca zgromadziła oszczędności w kwocie 1000 zł. Wykonywana działalność gospodarcza polega na prowadzeniu zajęć tanecznych. Tą działalność...

II SA/Ol 606/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-17

, prąd 200 zł, Internet 161 zł,, - mąż J.B. nie otrzymuje regularnych wpływów z działalności gospodarczej, co potwierdzają wyciągi bankowe,, - M.B. z gospodarstwa rolnego...
działalności gospodarczej J.B. za maj i czerwiec, oraz kopie dowodów uiszczenia należności za prąd, KRUS, Internet, oraz zobowiązań względem wspólnoty mieszkaniowej...

II SA/Bk 62/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-04-08

zgromadzone z tytułu pracy w N. Skarżący w lutym br. otworzył działalność gospodarczą, która nie przynosi dochodu. W. N. nie posiada przedmiotów wartościowych (k. 31 - 32...
, dlatego założył działalność gospodarczą, która nie przynosi dochodu. W lutym br. oraz na przełomie lutego i marca br. skarżący otrzymał jednorazowe darowizny od rodziny...

II SA/Ol 606/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-08-26

; jej mąż prowadzi działalność gospodarczą, która obecnie nie przynosi dochodu, lecz straty; pełnoletni synowie nie pracują., W dniu 31 lipca 2009 r. doręczono skarżącej...
nie otrzymuje regularnych wpływów z działalność gospodarczej, co potwierdzają wyciągi bankowe. M.B. z gospodarstwa rolnego otrzymuje roczny dochód 2100 zł, miesięcznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   32