Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 563/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-15

gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą BIURO WIERZYTELNOŚCI I KONSULTINGU, USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE., Wnioskodawca złożył w dniu...
działalności gospodarczej - na ewentualnej windykacji i doradztwie z zakresu egzekwowania wierzytelności nie stanowi 'świadczenia pomocy prawnej' w rozumieniu art. 6 i art...

VI SA/Wa 1208/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który potwierdza, i z skarżąca iż od [...] lipca 2013 r. nie prowadzi działalności gospodarczej., W piśmie...

VI SA/Wa 393/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-24

o powierzchni [...] m2. Skarżąca załączyła wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który potwierdza, iż skarżąca iż od [...] 2013 r...
. nie prowadzi działalności gospodarczej., W piśmie z [...] lipca 2016 r. skarżąca wskazała, że nie posiada żadnych rachunków bankowych bądź lokat. W konsekwencji skarżąca...

VI SA/Wa 1752/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

i Informacji o Działalności Gospodarczej, który potwierdza, i z skarżąca iż od [...] lipca 2013 r. nie prowadzi działalności gospodarczej., W piśmie z [...] października 2015 r...

VI SA/Wa 798/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

o powierzchni 30 m2. Skarżąca załączyła wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który potwierdza, iż skarżąca iż od 15 lipca 2013 r...
. nie prowadzi działalności gospodarczej., W piśmie z 13 października 2015 r. skarżąca wskazała, że nie posiada żadnych rachunków bankowych bądź lokat. W konsekwencji skarżąca...

VI SA/Wa 907/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

i Informacji o Działalności Gospodarczej, który potwierdza, i z skarżąca iż od 15 lipca 2013 r. nie prowadzi działalności gospodarczej., W piśmie z 13 października 2015 r...

VI SA/Wa 81/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-23

wiedzę w zakresie doradztwa prawnego zdobywał prowadząc samodzielnie działalność gospodarczą na dowód czego przedłożył kopię decyzji z dnia [...] sierpnia 2000 r...
. Nr [...] o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wpisu dotyczącego działalności w zakresie doradztwa prawnego zgodnie z art. 24 ustawy o działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 2380/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-22

jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego. Skarżący podkreślił, że głównym i zarazem jedynym przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług...
lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w wyniku zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej i utraty jedynego źródła utrzymania., Tym samym, zdaniem Sądu, skarżący...

II SA 1386/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-14

prawną w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy o radcach prawnych prowadząc biuro 'Prawnik' na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a także pełniąc obsługę...
. 1, 4 i 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej poprzez przyjęcie, że wykonuje zawód radcy prawnego, gdy dowody wykluczają taki zarzut, obrazę art...

VI SA/Wa 393/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

. Skarżąca załączyła wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który potwierdza, iż skarżąca iż od 15 lipca 2013 r. nie prowadzi działalności...
gospodarczej., W dniu 22 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w niniejszej sprawie wyrok oddalający skargę, przy czym skarżąca, po otrzymaniu...
1   Następne >   +2   +5   7