Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X

II GSK 2007/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

przedmiotu ich działalności gospodarczej. W tym znaczeniu, w przedmiotowej sprawie, ze względu na planowaną sprzedaż energii przez wnioskodawcę spółce B. - B. sp. j., pomiędzy...
po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej I. Spółki z o.o. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia...

II SAB/Kr 70/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-10

na przyłączeniu do sieci kanalizacyjnej 260 gospodarstw domowych oraz dwa podmioty gospodarcze. Pismem z dnia 29 października 2010 r. inwestor przesłał wykaz podłączonych budynków...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:, Sąd Administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

II GSK 657/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Cisek po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2010 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej 'J. A. P.' Spółki z o.o. w L. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu...
1 pkt 6 p.p.s.a. oraz art. 30c ust 3 pkt 1 ustawy, przejawiające się tym, że Sąd w wyniku niewłaściwej kontroli legalności działalności administracji publicznej...