Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Urbanistów X

VII SA/Wa 1536/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-16

doświadczeniem zawodowym zalicza się jej wykonywanie w ramach stosunku pracy, własnej działalności gospodarczej lub wykonywanej na podstawie umów cywilno-prawnych. Natomiast § 9 ust...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie...

VII SA/Wa 9/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-26

lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności...
. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych...