Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

II GSK 847/15 - Wyrok NSA z 2016-12-02

warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu., Na powyższą uchwałę skargę do WSA w Warszawie wniosła spółka...
zezwalający cofa zezwolenie w przypadku, gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej...

VI SA/Wa 345/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w [...]., w sytuacji, gdy Skarżący spełnia warunki określone przepisami prawa wymaganymi do wykonywania działalności gospodarczej...
obejmujące zezwolenie, w tym posiada rękojmię wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;, 2. art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 81 K.p.a., poprzez...

VI SA/Wa 344/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

Aptekarskiej w O., w sytuacji, gdy Skarżący spełnia warunki określone przepisami prawa wymaganymi do wykonywania działalności gospodarczej obejmujące zezwolenie, w tym posiada...
rękojmię wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;, 2. art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 81 K.p.a., poprzez naruszenie zasady prawdy obiektywnej...

II GSK 3384/17 - Wyrok NSA z 2017-12-05

zaskarżonej uchwały, w sytuacji gdy skarżąca spełnia warunki określone przepisami prawa wymaganymi do wykonywania działalności gospodarczej obejmujące zezwolenie...
, w tym posiada rękojmię wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;, II. naruszenie przepisów postępowania, w stopniu mającym wpływ na wynik postępowania,, 1. art...

II GSK 1765/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, a także art. 101 pkt 1 w zw. z art. 88 Pf, art. 101 w zw. z art. 90 ust. 4 Pf oraz art. 101 pkt...
warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Mając powyższe na uwadze, okoliczności stwierdzone przez WIF...

VI SA/Wa 2650/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-04

zezwolenia na prowadzenie apteki w sytuacji, gdy przedsiębiorca spełnienia warunki określone przepisami prawa wymaganymi do wykonywania działalności gospodarczej...
obejmującej zezwolenie, w tym posiada rękojmię wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, a przede wszystkim dokonuje sprzedaży produktów leczniczych na rzecz...

VI SA/Wa 2649/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

ustaleń co do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na kadencji obecnego prezesa zarządu Spółki koniecznych do należytego zbadania zgodnego z prawem...
materiale dowodowym ustalenie, że:, a) skarżąca przestała spełniać warunki określone przepisami prawa wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej...

VI SA/Wa 831/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-10

gospodarczej (w:) Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,' red. J. Kostrubiec, P. Szczęśniak, M. Zdyb, Lublin 2013...
przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu) w zw. z art. 101 pkt 4 p.t. (wnioskodawca...

VI SA/Wa 1802/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Wśród wielu warunków, jakie spełniać musi przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną, jest także posiadanie rękojmi...
, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu., Odnosząc się do zawartego w zażaleniu wniosku o umożliwienie skarżącej udziału w posiedzeniu...

VI SA/Wa 2667/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-30

jako, że przestała ona spełniać warunki określone przepisami prawa, a wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu., Skarżąca B. Sp. z o.o. z siedzibą...
działalności gospodarczej obejmujące zezwolenie, w tym posiada rękojmię wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;, 2. przepisów postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   8