Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 34/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

w okresie ostatnich trzech miesięcy., 3/ informacji, czy skarżący wykonuje działalność gospodarczą, czy też został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej i nie posiada...
statusu przedsiębiorcy a jedynie uiszcza należności pieniężne z okresu wykonywania działalności gospodarczej, przy czym:, a/ jeżeli skarżący zaprzestał prowadzenia...

VI SA/Wa 2148/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

. Skarżący podkreślił, że z powodu przebytej operacji i złego stanu zdrowia nie jest obecnie w stanie pracować. Prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskuje stratę...
prowadzonej działalności gospodarczej na koniec września 2013 roku lub odnotowanej z tego tytułu straty - np. kopii zapisów z księgi przychodów i rozchodów na koniec,, 6...

VI SA/Wa 1236/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

: utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy., Organ odwoławczy uznał za uzasadniony zarzut postawiony skarżącemu K.H., iż reklamując swoją działalność gospodarczą w zakresie...
wyrażającego zgodę Zainteresowanego na zamieszczenie numeru telefonu w tych wydawnictwach z prawidłowo określonym charakterem działalności gospodarczej. Skoro Zainteresowany...

VI SA/Wa 2148/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

operacji i złego stanu zdrowia nie jest obecnie w stanie pracować. Prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskuje stratę. Skarżący jest obciążony spłatą kredytu...
a nadto ich miesięczną wysokość,, 5. dokumentów wskazujących wysokość dochodu uzyskanego przez skarżącego w roku bieżącym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1798/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-06

aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski, w latach 1985 - 1988 pełniła funkcję asesora sądowego, zaś od 1995 r. prowadzi działalność gospodarczą - pośrednictwo...
o ukończeniu kursu z zakresu pośrednictwa nieruchomościami oraz świadectwo nadania licencji zawodowej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o niekaralności...

VI SA/Wa 444/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

działalności gospodarczej po przejęciu klienta dawnego pracodawcy. ORA dodała, że pomoc prawna udzielona właśnie temu klientowi stała się przedmiotem postępowania karnego...
dwóch miesięcy, w tym zasiłku chorobowego., Skarżący podkreślił, że podjęcie przez niego działalności gospodarczej z siedzibą oddaloną o blisko 400 km od siedziby...

VI SA/Wa 2160/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-13

zaskarżonej uchwały. W uzasadnieniu wniosku podniósł, że z chwilą rozpoczęcia aplikacji adwokackiej zmuszony był zamknąć działalność gospodarczą, która była wówczas jego jedynym...
odnoszące się do sytuacji finansowej, organizacyjnej (związanej chociażby z możliwością podjęcia działalności gospodarczej lub zatrudnienia) i majątkowej skarżącego...

VI SA/Wa 3609/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-16

, a od lutego 2014 r. - po 400 zł miesięcznie. Skarżący wskazał, iż samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Z tytułu działalności gospodarczej (prowadzenie kancelarii...
) dokumentów wskazujących wysokość dochodów uzyskanych przez skarżącego w roku bieżącym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w zależności od formy opodatkowania...

II GSK 1598/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

k.p.c. i z art. 2 i art. 4-8 i związkowe ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 , poz.1095 ze zm...
i jest przedsiębiorcą z mocy art. 4791 § 1 k.p.c. i art. 4792 k.p.c. w powiązaniu z art. 2 i art. 4-8 i związkowe ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1531/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

. rozpoczęła własną działalność gospodarczą. Nastąpiła zatem znacząca zmiana, nie pozostająca obojętną dla oceny jej sytuacji materialnej., Organ uznał, że dokumentu...
w związku z rozpoczęciem prowadzenia od [...] września 2013 r. własnej działalności gospodarczej, skarżąca podkreśliła, że obecnie ma tylko jedno zlecenie stałe...
1   Następne >   +2   +5   +10   14