Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

II SAB/Sz 6/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-14

. Następnie w 2014 r. zdał egzamin na aplikację [....] . Z uwagi na fakt, że jego renta oraz dochody żony uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej...
były niewystarczające na pokrycie opłat za aplikację zdecydował się pod koniec 2014 r. na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wypadek, któremu uległ na początku 2015 r...

II GSK 390/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

prawnej w zawodzie radcy prawnego jest niewystarczający., Skarżący wniósł od powyższej uchwały odwołanie wskazując, że od 2005 r. prowadzi własną działalność gospodarczą...
działalność jako 'doradcy prawnego' trwa od roku 2005. Wnioskodawca nie wykazał na czym polega jego własna działalność gospodarcza, jakie czynności wykonuje i jaki jest ich związek...

II SA/Sz 870/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-08-18

co podjętej działalności gospodarczej mającej finansować aplikację, jako jedyny aplikant jeździł na część zajęć na wózku inwalidzkim a na część chodził o kulach., Skarżący...

III OSK 4001/21 - Wyrok NSA z 2021-10-01

organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego...
karnego, czy jak chociażby ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, dokonują autonomicznie...

IV SA/Wr 541/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-22

publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych...
dyscyplinarnych - w kontekście wskazanej zasady jawności oraz przejrzystości działalności przedstawicieli zawodu zaufania publicznego - była nieuzasadniona., Po rozpatrzeniu...

II GSK 1209/19 - Wyrok NSA z 2022-04-12

Szpotański po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
samorządu zawodowego. Ustawodawca, tworząc samorząd radcowski, zobowiązał go do wykonywania działalności w formach władczych właściwych administracji publicznej, określając...

II GSK 1837/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

Szpotański po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
zawodowego. Ustawodawca, tworząc samorząd radcowski zobowiązał go do wykonywania działalności w formach władczych właściwych administracji publicznej, określając...

II GSK 1502/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-17

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Dorota Dąbek po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...
;, 4. art. 3 § 1 pkt 8 i art. 149 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 6, art. 8 i art. 12 k.p.a. polegające na niewłaściwej kontroli legalności działalności organu samorządu...

II GSK 1005/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-19

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...
, kognicja sądów administracyjnych do dokonywania kontroli działalności organów administracji publicznej, przewiduje w § 2 pkt 2, że kontroli sądowoadministracyjnej...

II GSK 386/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej T. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 29 maja 2007 r...
działalności administracji publicznej i zaskarżonego aktu zapadłego w postępowaniu administracyjnym, co wynika z art. 184 Konstytucji RP oraz art. 1 u.s.a. i art. 3...
1   Następne >   2