Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I SA/Gl 1426/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-12

faktyczny., Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą w przeważającej części na produkcji różnorodnych tkanin i opakowań. Jest właścicielem ponad [...] m2 powierzchni...
dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z końcem roku 2020 umowa z B została rozwiązana i od 2021 roku powierzchnia użytkowa wszystkich budynków...

I SA/Gl 1040/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania budowli wskaźnika...
, w których mieszczą się pomieszczenia zarządu Spółdzielni i administracji oraz w zakresie opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Gl 982/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

. stanowisko wnioskodawcy w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania...
się pomieszczenia Zarządu Spółdzielni i administracji oraz w zakresie opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Wnioskodawca...

II FSK 2420/13 - Wyrok NSA z 2015-11-10

administracyjnej działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi, w tym stanowiącymi mienie spółdzielni mieszkaniowych lub nabyte na podstawie...
jej do proporcji wynikającej z porównania powierzchni zajmowanej na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do całkowitej...

I SA/Gl 1022/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-25

., znak: [...], w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania...
dotyczącym jej podstawowej działalności nie można jej przypisać prowadzenia działalności gospodarczej. Na poparcie tego twierdzenia Wnioskodawca powołał się na uchwałę NSA...

I SA/Gl 1303/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-05

stawką jak za budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej., Przedmiotowa interpretacja została wydana w następującym stanie faktycznym...
działalności gospodarczej), zawiera również powierzchnię wykorzystywaną jako zaplecze biurowo-socjalne dla konserwatorów. Powierzchnia ta jest konieczna do realizacji...

I SA/Sz 479/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-09

z przepisami o ochronie zabytków i nie jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej?, 2. Czy ta część należącego do Wnioskodawczyni wpisanego do rejestru zabytków...
u.p.o.l. od wejścia w posiadanie (od zajęcia) przez osobę trzecią (najemcę) na prowadzenie w danym lokalu użytkowym działalności gospodarczej?, Przedstawiając swoje stanowisko...

I SA/Sz 433/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-18

, że przedmiotem jej własności jest lokal użytkowy w budynku Spółdzielni przy [...]. Obecnie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza i opłacany jest podatek...
użytkowym należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzona będzie działalność statutowa, a nie gospodarcza to np., w 2018 roku zamiast wymiaru podatku [...] zł/m...

I SA/Wr 248/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-25

związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jest budynek będący w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Jednocześnie...
zgodnie z art. 1a ust. 2a pkt 1 u.p.o.l., do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych., Z powyższego wynika...

I SA/Gd 298/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-24

od budowli związanych z budynkami mieszkalnymi, a jedynie od niektórych, to jest tych, które są związane częściowo z prowadzoną działalnością gospodarczą'., Wnioskodawca wskazał...
gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych, miejsc reklamowych, dzierżawie gruntu, prowadzeniu działalności społeczno - kulturalnej dla mieszkańców skarżącej spółdzielni...
1   Następne >   +2   +5   +10   100