Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I SA/Gl 1426/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-12

faktyczny., Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą w przeważającej części na produkcji różnorodnych tkanin i opakowań. Jest właścicielem ponad [...] m2 powierzchni...
dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z końcem roku 2020 umowa z B została rozwiązana i od 2021 roku powierzchnia użytkowa wszystkich budynków...

I SA/Bk 347/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-28

) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie wpisał go również do ewidencji środków trwałych. Wszystkie wydatki poczynione w związku z zakupem przedmiotowej...
sposób powiązany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, Wnioskodawca zakwalifikował go w treści składanej deklaracji jako 'inny budynek' o którym mowa art. 5 ust. 1 pkt 2...

I SA/Gl 1040/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania budowli wskaźnika...
, w których mieszczą się pomieszczenia zarządu Spółdzielni i administracji oraz w zakresie opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Gl 982/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

. stanowisko wnioskodawcy w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania...
się pomieszczenia Zarządu Spółdzielni i administracji oraz w zakresie opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Wnioskodawca...

II FSK 2420/13 - Wyrok NSA z 2015-11-10

administracyjnej działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi, w tym stanowiącymi mienie spółdzielni mieszkaniowych lub nabyte na podstawie...
jej do proporcji wynikającej z porównania powierzchni zajmowanej na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do całkowitej...

I SA/Gl 1022/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-25

., znak: [...], w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania...
dotyczącym jej podstawowej działalności nie można jej przypisać prowadzenia działalności gospodarczej. Na poparcie tego twierdzenia Wnioskodawca powołał się na uchwałę NSA...

I SA/Gl 1303/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-05

stawką jak za budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej., Przedmiotowa interpretacja została wydana w następującym stanie faktycznym...
działalności gospodarczej), zawiera również powierzchnię wykorzystywaną jako zaplecze biurowo-socjalne dla konserwatorów. Powierzchnia ta jest konieczna do realizacji...

I SA/Sz 479/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-09

z przepisami o ochronie zabytków i nie jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej?, 2. Czy ta część należącego do Wnioskodawczyni wpisanego do rejestru zabytków...
u.p.o.l. od wejścia w posiadanie (od zajęcia) przez osobę trzecią (najemcę) na prowadzenie w danym lokalu użytkowym działalności gospodarczej?, Przedstawiając swoje stanowisko...

I SA/Wr 564/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-04-14

tych lokali wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej ani na własne potrzeby, ani poprzez ich oddanie do używania innym podmiotom., Strona wskazał, że zgodnie...
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z wymienionym wyżej artykułem dla zastosowania zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących...

I SA/Kr 863/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-11-10

indukcyjną / elektryczną)., Strona podkreśliła, że lokale mieszkalne nie są i nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług...
do celów zaspokojenia ich własnych potrzeb mieszkaniowych, nie stanowią lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wykorzystanie lokali mieszkalnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100