Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

VII SA/Wa 2097/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-18

. wnioskiem z dnia 25 września 2009 r. złożonym w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lica 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń...
działalności gospodarczej., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. decyzją z dnia [...] października 2009 r., nr [...] na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy...

V SA/Wa 1860/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

prawnego.' W sprzeciwie płatnik podniósł, że organ naruszył przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie zastosował się do art. 79 ust. 1 ww...
o swobodzie działalności gospodarczej). Ponadto płatnik składek wskazał, że zgodnie z brzmieniem art. 3 ust 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej...

III SA/Wr 360/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-25

podatkowego za 2012 r. i 2013 r., w tym zeznania podatkowego małżonka i zeznania podatkowego dotyczącego działalności gospodarczej małżonków, e) wyjaśnienia...
co jest przedmiotem działalności gospodarczej żony, czy działalność została zawieszona oraz wyjaśnienia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu (straty) uzyskanego w okresie ostatnich...

III SA/Łd 658/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-30

przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 4772Z, natomiast z bazy CEDiG wynika, że na dzień 30 listopada 2020 r. przeważająca działalność oznaczona...
o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym podniósł że prowadzi działalność gospodarczą od 16 maja 1983 r. do chwili obecnej. Podał, że w dniu rozpoczęcia działalność gospodarcza...

III SA/Łd 591/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-18

opłacania należności z tytułu składek., Od powyższej decyzji M. K. - B. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym podniosła, że prowadzi działalność gospodarczą...
działalności gospodarczej w zakresie produkcji odzieży i zadeklarowała kod PKD 1413. W listopadzie 2019 r. przeniosła swój sklep do Centrum Mody w N. i od tego momentu...

III SA/Łd 657/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-30

, że prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 4771Z, natomiast z rejestru REGON oraz bazy CEDiG wynika, że przeważająca działalność oznaczona jest kodem...
., Od powyższej decyzji A.N. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym podniósł że prowadzi działalność gospodarczą od 16 maja 1983 r. do chwili obecnej. Podał...

III SA/Gl 600/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-14

, że skarżący, zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze REGON na dzień 30 września 2020 r., prowadził przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 46.90Z...
., W jego treści wyjaśnił, że prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą 'A' L. G. Ta działalność jest zarejestrowana pod kodem PKD 46.90Z. Oprócz...

III SA/Łd 800/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-12

działalności kod PKD 5610A, którego nie potwierdzają dane otrzymane z GUS. Z danych zapisanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika...
, że na dzień 30 listopada 2020 r. przeważającym rodzajem prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej jest działalność oznaczona kodem PKD 6910Z...

I SA/Ol 509/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-09

wskazała, że na dzień 31 marca 2021 r. prowadziła przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego...
zakwaterowania. Według zaś ustaleń organu, na dzień 31 marca 2021 r. wnioskodawczyni zgłosiła w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: 'CEIDG...

III SA/Łd 799/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-12

5610A, którego nie potwierdzają dane otrzymane z GUS. Z danych zapisanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że na dzień 30 listopada...
2020 r. przeważającym rodzajem prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej jest działalność oznaczona kodem PKD 6910Z, który nie zawiera się w katalogu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100