Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I OSK 910/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

. P. W. z dnia [...] września 2009 r., Pełnomocnik skarżących stwierdził ponadto, że działalność gospodarczą - kancelarię prawną prowadzi w Ś., to jest jego adres...
na adres w Ś. (bo tam zarejestrowana jest działalność gospodarcza - kancelaria prawna), nie znajduje żadnego uzasadnienia wobec niewskazania przez niego tego adresu...

I OSK 911/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

z Kancelarii [...] K. P. W. z dnia [...] września 2009 r. Pełnomocnik skarżących stwierdził ponadto, że działalność gospodarczą - kancelarię prawną prowadzi w Ś...
fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej. Dla przedmiotowej sprawy, zdaniem Sądu pierwszej instancji, bez znaczenia pozostaje, gdzie powyższa...

II SA/Wa 1776/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-11

prawnej pełnomocnika zgłasza się i przedstawia J. B., Organ podkreślił również, że pełnomocnik skarżących prowadzi działalność gospodarczą w ramach kancelarii prawnej...
pełnomocnik skarżących stwierdził, że działalność gospodarczą - kancelarię prawną prowadzi w [...], to jest jego adres do doręczeń i tam powinna być doręczona...

II SA/Wa 1777/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-11

prowadzi działalność gospodarczą w postaci kancelarii prawnej i nie ma wymogu, aby osoba odbierająca korespondencję dla kancelarii legitymowała się upoważnieniem do jej odbioru...
17 września 2009 r. (k - 120)., W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżących stwierdził, że działalność gospodarczą - kancelarię prawną prowadzi...

II SA/Wa 260/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-22

przez wnioskodawcę okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej w G. oraz problem z wynajmem innego lokalu na wolnym rynku w tej miejscowości. Nie stanowi sytuacji...
odległość pomiędzy miejscem usytuowania domu w P. a G., gdzie prowadzi działalność gospodarczą. Konieczność zamieszkania w G. w związku z prowadzoną działalnością...

II SA/Wa 409/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-18

. [...] w [...], ponieważ zamieszkiwał on w C. przy ul. [...], gdzie opiekował się matką i w tej miejscowości prowadził również działalność gospodarczą., Organ II instancji...
opieki nad jego poważnie chorymi rodzicami, a nie, jak to przyjął organ, przyczyny subiektywnej - prowadzenia działalności gospodarczej w C. i tylko dodatkowo sprawowania...

I OSK 114/11 - Wyrok NSA z 2011-05-18

z pobytu stałego pod ww. adresem był fakt, iż prowadził on własną działalność gospodarczą w Chorzowie oraz, dodatkowo, okoliczność sprawowania opieki nad chorymi rodzicami...
również działalność gospodarczą., Organ II instancji nie zgodził się przy tym z twierdzeniami skarżącej, wedle których przemeldowanie jej męża do Chorzowa miało jedynie charakter formalny...

V SA/Wa 1428/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-08

lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, położonego w R. przy ul. [...]. Umowa ta w każdym aspekcie, także zwolnienia się skarżącego z obowiązku...
Administracyjny w Warszawie, sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, stosując środki...

II SA/Sz 646/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-30

. P. działalność gospodarcza przynosi straty. Skarżąca zarzuciła również niezasadne - jej zdaniem - zaliczenie przysługującego jej rodzinie ekwiwalentu za 'samoremonty...
się również wcale do dochodów (straty) osiąganych przez R. P. z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej., Wprawdzie należy się zgodzić ze stanowiskiem...

V SA/Wa 1428/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-36L i PIT-37) oraz informację o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym...
1   Następne >   +2   4