Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II OPP 74/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-27

, ma dla nich szczególnie istotne znaczenie ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą. Ponadto, pomimo upływu prawie trzech lat od wniesienia skargi do Sądu, sprawa nie została...

II SAB/Wa 179/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Przestrzega też zasad jawności życia publicznego i transparentności działań władzy...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej., W myśl art. 119 pkt 4 i art. 120 P.p.s.a., sprawa może być rozpoznana...

II GW 13/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-11

Gospodarczej wniosku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku o wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy w sprawie ze skargi 'I.' Sp. z o.o. z siedzibą w B...
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 'Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej' wniosku 'I.' Sp. z o.o....