Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SAB/Po 138/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-02

wskazał poza tym, że nie posiada żadnej nieruchomości, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada samochodów oraz nie jest w stanie podać wysokości kosztów swojego...
(w tym podania numeru Pesel), jakie ma wykształcenie (zawód), (4) w jakich latach i pod jaką nazwą prowadził działalność gospodarczą, co było przedmiotem tej działalności...

I OZ 329/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

zatrudnienie umożliwiające uzyskanie dochodu. Oświadczył również, że nie posiada żadnej nieruchomości, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada samochodów...
) w jakich latach i pod jaką nazwą prowadził działalność gospodarczą, co było przedmiotem tej działalności, czy działalność została wyrejestrowana czy zawieszona i kiedy, (5...

IV SA/Gl 226/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-16

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, nazw i siedzib przedsiębiorców w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, spółek akcyjnych...
publicznej zawierającej imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy., Ponadto...

II SAB/Po 117/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-02

poza tym, że nie posiada żadnej nieruchomości, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada samochodów oraz nie jest w stanie podać wysokości kosztów swojego koniecznego...
prowadził działalność gospodarczą, co było przedmiotem tej działalności, czy działalność została wyrejestrowana czy zawieszona i kiedy, (5) jakie kwoty pieniężne otrzymuje...

I OZ 409/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Skarbu Państwa, z dziedziny robót geodezyjnych, które może udokumentować. Obecnie ograniczył prowadzoną działalność gospodarczą, a ponadto przedstawił koszty...
[...] zł, natomiast działalność gospodarcza prowadzona przez skarżącego przynosi tylko straty. Dodatkowo razem z żoną spłacają kredyt hipoteczny, którego miesięczna rata wynosi...

IV SAB/Gl 7/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-12

działalności gospodarczej, która była przezeń prowadzona w roku 2015 (okoliczność ta wynika z zeznania podatkowego PIT-36 za ten rok, złożonego w zakresie innej sprawy...
działalność gospodarcza pod nazwą 'B' S.C. - G.L., I. G., mająca siedzibę także pod tym adresem została wykreślona z Rejestru Regon z dniem 4 stycznia 2017 r...

IV SAB/Gl 116/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-24

wnioskodawca przedłożył kopię swego zeznania podatkowego PIT - 36 za rok 2015 r., w którym wykazany został przychód z tytułu działalności gospodarczej w kwocie 59.966,60 zł (dochód...
23.104,77 zł). W zeznaniu tym wskazany został adres zamieszkania G.L. jako: [...], I., Ponieważ we wniosku skarżący nie wspominał, aby prowadził działalność gospodarczą...

II SA/Sz 1197/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-12

skarżącego w wysokości [...] zł, a także wynagrodzenie żony w kwocie [...] zł, natomiast działalność gospodarcza prowadzona przez skarżącego przynosi tylko straty...
prowadzonej działalności handlowej towaru oraz ograniczeń w prowadzonej działalności gospodarczej, będących następstwem wypadku samochodowego. W ocenie wnioskodawcy złą...

II SA/Sz 331/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-29

i nazwisko, ale także udział w konkretnym postępowaniu przed sądem. Ponadto wnioskodawca nie domaga się udzielenia informacji z ewidencji działalności gospodarczej...
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie narusza prywatności tej osoby w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Zgodnie...

II SA/Rz 1763/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-12

, że przedstawione przez niego dochody: 383 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz 599 zł z tytułu działalności wykonywanej osobiście jako sędzia sportowy...
działalnością gospodarczą oraz sędziowaniem zawodów sportowych,, - rodzaju wskazanej we wniosku działalności gospodarczej, czy w związku z nią zatrudnia pracowników...
1   Następne >   +2   +5   +10   39