Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X
  • Symbol

I SA/Rz 359/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-28

uznania budynków magazynowych spółki oraz związanych z nimi gruntów za niezwiązane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w zakresie wytwarzania...
oraz B2 prowadzą na terenie Miasta M., w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej E. M. działalność gospodarczą, m.in. w zakresie produkcji [...]., Podmioty te podały...

I SA/Rz 603/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-12

styczeń 2014 r. - położone w .... w dzielnicy .... budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 898,51 m2, grunty związane z prowadzeniem działalności...
gospodarczej o pow. 2.578 m2 i budowle o wartości 15.000 zł,, - za miesiące od lutego do grudnia 2014 r. - budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow...

I SA/Rz 605/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-12

z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 275,47 m2, grunty pozostałe o pow. 2.578 m2 oraz budynki 'pozostałe' o pow. 623,04 m2,, Ponadto podatniczka posiadała...
. [...] [...] wskazany jest jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez A.B. pod nazwą 'A' od 13 października 2010 r. do chwili obecnej. Z danych z CEIDG wynika...

I SA/Rz 604/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-12

działalności gospodarczej przez A. B. pod nazwą 'A' od 13 października 2010 r. do chwili obecnej. Z danych z CEIDG wynika również, że pod adresem tym była zarejestrowana...
działalność gospodarcza E.B. pod firmą 'B' w okresie od 2.01.2014 r. do 6.01.2016 r. Adres ten jest wskazany również jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1683/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-25

. na posiedzeniu niejawnym ze skargi C. D. na decyzję Wójta Gminy M. z dnia [...] lipca 2003 w przedmiocie uznania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej za niezgodną...
rejestrze działalności gospodarczej. W istocie więc jednym pismem skarżący złożył dwie skargi: pierwszą na bezczynność organu i drugą - uznanie wpisu w ewidencji działalności...

I SA/Rz 494/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-28

z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, z wyłączeniem pkt b) w wysokości 0,68 zł od 1 m2...
powierzchni. Wprowadzono również stawkę kwalifikowaną dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia...

I SA/Rz 495/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-28

z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, z wyłączeniem pkt b) w wysokości 0,68 zł od 1 m2 powierzchni...
. Wprowadzono również stawkę kwalifikowaną dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r...

VI SAB/Wa 58/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-25

niejawnym sprawy ze skargi C. D. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie skorygowania nieprawidłowego wpisu w ewidencji działalności gospodarczej postanawia...
nieprawidłowego wpisu daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w gminnym rejestrze działalności gospodarczej., W istocie więc jednym pismem skarżący złożył dwie skargi...

VI SA/Wa 458/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm. - zwanej dalej: 'u.s.d.g.') - poprzez uznanie, iż O.E. T. nie stanowi odrębnej od P. S.A. jednostki...
ponadto, iż zgodnie z definicją oddziału zawartą w art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią...

I SA/Rz 569/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-07

. w dzielnicy B., a także gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 2.655 m2, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow...
m2 według stawek właściwych jak dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co skutkowało przypisaniem do podatku kwoty 20.140 zł w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   35