Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

II GSK 1576/18 - Wyrok NSA z 2022-02-02

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017 r. poz. 2168)., W wyniku dalszych kontroli jednostek prowadzonych przez skarżącą spółkę akcyjną...
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Decyzję tę Prezes NBP - po ponownym rozpoznaniu sprawy - na podstawie art. 16 ust. 1 Prawa dewizowego...

VI SA/Wa 7/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

konieczności wpisywania do rejestru działalności kantorowej jednostek, w których prowadzona działalność gospodarcza polegała wyłącznie na sprzedaży złota dewizowego. Strona...
naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe w związku z art. 65 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Ponadto skarżąca dopuszczała do wykonywania...

II GZ 387/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

, zezwolenia lub pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego. Powołany przepis rozporządzenia przewiduje, że w sprawach skarg...
dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego wpis stały wynosi 5.000 złotych. Zdaniem skarżącego prawidłowy wpis w tej sprawie wynosi...

VI SA/Wa 1984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1844, 1893 oraz z 2016 r...
objętej wpisem, na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Zdaniem Prezesa NBP, przedsiębiorca, którego działalność została wpisana...

VI SA/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

(Dz.U. z 2003 r., nr 221, poz. 2193), dalej 'rozporządzenie' dotyczy koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego...
rozporządzenia przewiduje, że w sprawach skarg dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego wpis stały wynosi 5.000 złotych...

VI SA/Wa 1086/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-27

oraz sprzedaży i dostawy waluty z F. Sp. z o.o.' wynika, że spółka ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży walut obcych, a zatem działalność...
, że w zakresie związanym z przedmiotem sprawy za działalność kantorową, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt19 Prawa dewizowego uznaje się działalność gospodarczą po1egającą...

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) zakazał skarżącemu wykonywania działalności kantorowej...
, na podstawie art. 71 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wykreślił skarżącego z rejestru działalności kantorowej. Organ wyjaśnił, że w toku kontroli...

VI SA/Wa 475/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 dalej: u.p.d.) art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r...
. 4 ust. 2 u.s.d.g. stanowiącym, że każdy ze wspólników spółki cywilnej ma status przedsiębiorcy w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1053/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

2 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 i 398), dotyczącą...
oraz o wykreśleniu skarżącego z rejestru działalności kantorowej stanowiły przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 71 ust. 1 tej ustawy, stanowi...

VI SA/Wa 1106/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm. - dalej także: 'u.s.d.g....
dokumentów, których złożenie nie znajdowało podstaw w przepisach oraz uzależnienie rozstrzygnięcia w sprawie podjęcia działalności gospodarczej przez skarżącą Izbę...
1   Następne >   +2   5