Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II SA/Wa 1870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

przez niego działalność gospodarcza oraz najem lub dzierżawa i z tych tytułów w roku podatkowym 2008 r. skarżący uzyskiwał średni dochód miesięczny w wysokości ok. 2700 zł...
skarżący udokumentował, że ponosi wysokie straty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w 2008 r. 32818,35 zł, a w 2009 r. 22140,35 zł), a na jego utrzymaniu...

II SA/Wa 1870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-07

)., Źródłem utrzymania rodziny skarżącego jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza oraz najem lub dzierżawa i z tych tytułów w roku podatkowym 2008 r. skarżący...
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w 2008 r. 32818,35 zł, a w 2009 r. 22140,35 zł), a na jego utrzymaniu pozostaje niepracująca żona i trójka małoletnich dzieci...

I OZ 1366/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

, ale i ta okoliczność nie może decydować o wyniku sprawy. Nie ma bowiem jakichkolwiek dowodów, by [...] Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej...
kosztami takiego postępowania oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując...

I OZ 1800/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

gospodarczej i by w toku tej działalności nie generowała żadnych zysków, które chociaż w części mogłyby być przeznaczone na sfinansowanie udziału M. M. w postępowaniach...
liczyć się z ewentualnymi kosztami takiego postępowania oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc rozległą działalność...

I OZ 1423/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

, ale i ta okoliczność nie może decydować o wyniku sprawy. Nie ma bowiem jakichkolwiek dowodów, by [...] Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej i by w toku...
oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując realizację swoich praw przed sądem...

I OZ 1445/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej i by w toku tej działalności nie generowała żadnych zysków, które chociaż w części mogłyby być przeznaczone na sfinansowanie...
oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując realizację swoich praw przed sądem...

I OZ 1422/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

, ale i ta okoliczność nie może decydować o wyniku sprawy. Nie ma bowiem jakichkolwiek dowodów, by [...] Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej i by w toku...
oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując realizację swoich praw przed sądem...

I OZ 1446/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej i by w toku tej działalności nie generowała żadnych zysków, które chociaż w części mogłyby być przeznaczone...
oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując realizację swoich praw przed sądem...

IV SA/Wa 1862/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

współpracę polityczną z SB. Skarżący szeroko opisał historię swojej działalności w zakładach w [...], gdzie miał wykryć aferę gospodarczą, w związku z czym spotkały go później...
w Warszawie zważył, co następuje., Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej co oznacza, że Sąd w zakresie dokonywanej kontroli bada, czy organ...

II SA/Wa 939/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

na rzecz bezpieczeństwa publicznego, obronności, bezpieczeństwa państwa (łącznie z dobrą kondycją gospodarczą państwa, gdy działalność ta dotyczy spraw związanych...
się w dokumentach przejętych na podstawie art. 25 i następnych ustawy o IPN. Przepis art. 71 ustawy o IPN stanowi, że w działalności IPN określonej w art. 1 nie stosuje...
1   Następne >   +2   4