Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

SA/Sz 1037/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-21

, że z dniem 1.01.2001 r., t.j. z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej i ustawy zmieniającej przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym utraciły swój...
ewidencji działalności gospodarczej ze względu na bezprzedmiotowość tej czynności w świetle zmienionych z dniem 1.01.2001 r. przepisów prawa., W odpowiedzi na skargę Dyrektor...

GSK 894/04 - Wyrok NSA z 2004-11-17

od cła na podstawie art. 190 par. 1 pkt 14 Kodeksu celnego były sprzedawane innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą., Na podstawie wyników tej kontroli, Dyrektor...
lub akwizycji, przywożone w niewielkich ilościach przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem zastosowania zwolnienia od cła tych towarów jest jednoczesne spełnienie...

GSK 895/04 - Wyrok NSA z 2004-11-17

której ustalili, że towary zwolnione od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt 14 Kodeksu celnego były sprzedawane innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą...
, próbki i materiały niemające wartości handlowej, służące do reklamy lub akwizycji, przywożone w niewielkich ilościach przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą...

GSK 896/04 - Wyrok NSA z 2004-11-17

innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą., Na podstawie wyników tej kontroli, Dyrektor Urzędu Celnego w Szczecinie decyzją nr [...] z dnia 15 listopada 2001 r...
prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem zastosowania zwolnienia od cła tych towarów jest jednoczesne spełnienie określonych kryteriów. Towar wprowadzony na polski obszar...

I SA/Wr 2450/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

- których rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej - zostało nadane przeznaczenie celne zgodnie z przepisami prawa celnego, uważa się, że towary...
działalnością gospodarczą nie podlegają procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z cła, ale procedurze odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła...

I SA/Sz 148/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-11

której ustalili, że towary zwolnione od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt 14 Kodeksu Celnego, były sprzedane innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ., Dyrektor Urzędu...
przywozu muszą być, towary przywożone, w niewielkich ilościach oraz, że muszą być one przywożone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mają to być wzory...

I SA/Sz 84/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-06-30

, były sprzedane innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ., Dyrektor Urzędu Celnego mając na uwadze wynik kontroli, decyzją nr [...] w dniu [...]. uznał to zgłoszenie celne...
, przywożone w niewielkich ilościach przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą . Organ odwoławczy stwierdził, że skoro towary nie zostały sprowadzone z przeznaczeniem...

I SA/Sz 111/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-06-30

od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt 14 Kodeksu Celnego, były sprzedane innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ., Dyrektor Urzędu Celnego w S. mając...
i materiały nie mające wartości handlowej, służące do reklamy lub akwizycji, przywożone w niewielkich ilościach przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą . Organ...

SA/Sz 1310/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-21

były sprzedawane innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą., Na podstawie wyników tej kontroli, Dyrektor Urzędu Celnego w S. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie...
w niewielkich ilościach przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem zastosowania zwolnienia od cła tych towarów jest jednoczesne spełnienie następujących, niżej...

SA/Sz 1309/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-21

14 Kodeksu celnego były sprzedawane innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą., Na podstawie wyników tej kontroli, Dyrektor Urzędu Celnego w S. wszczął...
handlowej, służące do reklamy lub akwizycji, przywożone w niewielkich ilościach przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem zastosowania zwolnienia od cła...
1   Następne >   +2   +5   +10   35