Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 366/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

nie osiągnęła zysku z prowadzonej działalności gospodarczej. Strata za rok 2014 wyniosła 12.895.308,69 zł, za rok 2015 - 17.292.180,41 zł, a za rok 2016 - 16.477.200,55 zł...
. Za pierwszych pięć miesięcy roku 2017 strata wyniosła natomiast 5.307.000,00 zł. Skarżąca wyjaśniła przy tym, że bardzo złe wyniki prowadzonej działalności gospodarczej...

V SA/Wa 327/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-09

. Strata z podstawowej działalności gospodarczej wyniosła w 2014 r. - [...] zł, a w 2015 r. - [...] zł. W dwóch pierwszych miesiącach 2016 r. strata wyniosła natomiast...
działalności gospodarczej. W konsekwencji skarżąca byłaby zmuszona do rozpoczęcia rozwiązywania stosunków pracy z około 270 zatrudnionych pracowników., Sąd miał przy tym na uwadze...

V SA/Wa 371/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-16

przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. W uzasadnieniu postanowienia wskazano w szczególności, iż skarżąca nadal prowadzi działalność gospodarczą i brak...
jest informacji aby utraciła płynność finansową. Zaznaczono również, że skarżąca nie wskazała wysokości uzyskiwanych środków finansowych z bieżącej działalności gospodarczej...

II GSK 283/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

o nasiennictwie działalność gospodarcza w zakresie obrotu materiałem siewnym jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie...
działalności gospodarczej i wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców. Organ podkreślił, że materiał siewny wprowadzany do obrotu przez niezarejestrowany...

V SA/Wa 1384/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-16

przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o nasiennictwie działalność gospodarcza w zakresie obrotu materiałem...
siewnym jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm...

V SA/Wa 2740/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-18

jako [...], wpisując jednocześnie nr NIP [...] i REGON [...], pod jakimi prowadzi jako osoba fizyczna działalność gospodarczą [...]. Potwierdza to wpis do CEIDG, rejestru...
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firma, pod nazwą której prowadzona jest działalność gospodarcza, nie jest podmiotem praw i obowiązków, dlatego...

II GSK 816/09 - Wyrok NSA z 2010-09-29

, do którego te zasady nie mogą być odnoszone w sposób sugerowany w skardze kasacyjnej., Należy przede wszystkim przypomnieć, że reglamentacja działalności gospodarczej...
lub przetworów mlecznych, zapewniające im dochody z tego rodzaju podstawowej zwykle ich działalności gospodarczej. Co do rozmiarów działalność ta mogła być korygowana...

V SA/Wa 3128/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-29

zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku...
gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ww. ustawy ewidencja przedsiębiorców, ewidencja rolników i ewidencja...

II GSK 529/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

pkt 1 p.p.s.a należy podkreślić, że pomoc de minimis stanowi szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i z uwagi...
działalność gospodarczą przy wykorzystaniu prawnej formy jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Również pozostałe podmioty występujące o przyznanie pomocy de...

II GSK 530/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i z uwagi na to, że stanowi ona pomoc o niewielkiej wartości, uznana...
gospodarcza wykonującą działalność gospodarczą przy wykorzystaniu prawnej formy jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Również pozostałe podmioty występujące...
1   Następne >   +2   +5   11