Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

IV SA/Po 229/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-10

funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek...
publicznej;, 2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;, 3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;, 4) podmioty reprezentujące...

II SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

osób oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa;, 4) art. 7 w zw. z art. 77 § k.p.a., poprzez niewykazanie przez podmiot...
obowiązanym do udostępniania bądź odmowy udostępniania informacji publicznej, jak też przedmiot ustawowej działalności Agencji niewątpliwie należy sfery publicznej...