Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

IV SAB/Wr 94/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-18

pracy do ubezpieczeń, aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego, z którego wynika, że skarżący figuruje w ewidencji urzędu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą...
, zaś działalność gospodarcza została zawieszona, co potwierdzają także dane z CEIDG. Tym samym przyjąć należy, że wykazał on, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa...

II SA/Bd 207/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-06

rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,, f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,, Zaś w art. 5 ust. 4 ustawy zostało wyraźnie...