Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Go 290/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-04

- 36L), w którym wykazał, że uzyskał przychody z działalności gospodarczej z następujących źródeł:, - z udziałów w spółce niebędącej osobą prawną - 'B' Sp. z o.o., Sp.k....
,, - z działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą: 'K' Z.D.. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego, organ podatkowy nie stwierdził nieprawidłowości w złożonym zeznaniu...

I SA/Op 290/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-06

oraz odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na ww. podatek z tyt. pozarolniczej działalności gospodarczej za miesiące od stycznia do grudnia 2015 r...
działalności gospodarczej z tytułu udziału w dochodach spółki 'A, w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r., tj. dochód do opodatkowania w wysokości 112.350,69 zł...

I SA/Go 289/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-04

informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej pod firmą: 'K' Z.D. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazała przychody w kwocie...
i rozchodów prowadzonej w związku z działalnością gospodarczą pod firmą 'K' Z.D. za 2014 r. organ pierwszej instancji stwierdził, że skarżący zawyżył koszty uzyskania...

I SA/Gd 914/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-13

Skarbowej w [...] wobec R. P. w zakresie kontroli rzetelności deklarowanej podstawy opodatkowania - ustalenia dochodu z działalności gospodarczej za 2011 r...
oraz stwierdzono, że wynajem ten wyczerpywał znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, wobec czego przychód z niego powinien zostać opodatkowany na zadach ogólnych...

I SA/Bk 915/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-22

. W kontrolowanym okresie skarżąca nie była zarejestrowanym przedsiębiorcą. Pozarolniczą działalność gospodarczą zarejestrowała [...] czerwca 2016 r. wskazując jako główny jej zakres...
wydatków na cele rehabilitacyjne,, - niezgłoszenie do opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie najmu i sprzedaży lokali znajdujących...

I SA/Gd 2136/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-02

nieruchomości w 2014 roku przez podatnika spełnia przesłanki działalności gospodarczej określonej w art. 5a ust.6 u.p.d.o.f. w związku z tym wyklucza możliwość zaliczenia...
z pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 10 ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f., Z uwagi na fakt, że strona nie skorzystała z prawa do złożenia korekty deklaracji...

I SA/Gd 2135/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-02

nieruchomości w 2013 roku przez podatnika spełnia przesłanki działalności gospodarczej określonej w art. 5a ust.6 u.p.d.o.f. w związku z tym wyklucza możliwość zaliczenia...
do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 10 ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f., Z uwagi na fakt, że strona nie skorzystała z prawa do złożenia korekty deklaracji...

I SA/Gd 2137/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-02

nieruchomości w 2015 roku przez podatnika spełnia przesłanki działalności gospodarczej określonej w art. 5a ust.6 u.p.d.o.f. w związku z tym wyklucza możliwość zaliczenia...
z pozarolniczej działalności gospodarczej -art. 10 ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f., Z uwagi na fakt, że strona nie skorzystała z prawa do złożenia korekty deklaracji przewidzianego...

II FSK 2214/20 - Wyrok NSA z 2021-10-28

z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oświadczenie skarżącego o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania najmu nie miało zatem wpływu...
jako 'u.z.p.d.o.f.'), organ stwierdził, że charakter działań podatnika wyczerpywał przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej. Skarżący osiągał przychody z najmu i dzierżawy...

II FSK 2239/20 - Wyrok NSA z 2021-10-28

u.p.d.o.f., tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oświadczenie skarżącego o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania...
. 930 ze zm., dalej jako 'u.z.p.d.o.f.'), organ stwierdził, że charakter działań podatnika wyczerpywał przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej. Skarżący osiągał...
1   Następne >   +2   +5   +10   79